We gebruiken cookies op onze website.

Wij brengen moed en dialoog

We geloven in publiek private samenwerking. Alleen als overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mensen met ervaringskennis om wie het gaat écht met elkaar samenwerken, kun je een verandering teweeg brengen. Dat vraagt om een gedeelde ambitie, lange termijnbenadering en een commitment aan een aanpak van kleine successen. Alleen dan kunnen kleine vonkjes een kampvuur worden. 

Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. We bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken en elkaar uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden om geldzorgen en geldstress vroegtijdig aan te pakken. 

De handen ineen
Ieders unieke gave
De mouwen opstropen
Buiten de lijntjes
Bewijs het verschil

Wij zijn Moedige Dialoog Nederland

Jacqueline Beekman

Bestuurder

Bij Jacqueline Beekman begint alles bij het elkaar durven uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden.

Jacqueline.beekman@moedigedialoog.nl
Foto Jacqueline Beekman

Reggy Schutte

Impactmanager

Bij Reggy van Schutte staat de vraag centraal wat de impact is van ons werk.

Reggy.schutte@moedigedialoog.nl
Foto Reggy Schutte

Iris van der Wal

Contract- en relatiemanager

Iris van der Wal zet zich in om werkgevers bewust te maken in hoe belangrijk zij zijn als het gaat om vroegtijdig signaleren van geldzorgen

Iris.van.der.wal@moedigedialoog.nl
Foto Iris van der Wal

Karlijn van Riet

Office- en relatiemanager

Karlijn van Riet vindt het belangrijk dat je er elke dag aan herinnert wordt hoe belangrijk het is om de dialoog aan te gaan.

Karlijn.van.riet@moedigedialoog.nl
Afbeelding Karlijn van Riet

Marc Mulder

Senior ervaringsdeskundige en relatiemanager

Marc Mulder vindt het belangrijk dat er met ervaringsdeskundigen wordt bedacht en gesproken, in plaats van over hen. Dus als je praat over de ondersteuning v

Marc.mulder@moedigedialoog.nl
Foto Marc Mulder

Kavanna Wattilete

Management- en Projectassistent

Kavanna Wattilete vindt het stilstaan bij armoede en schulden erg belangrijk.

Kavanna.Wattilete@moedigedialoog.nl
Foto Kavanna Wattilete

Danielle Enthoven

Communicatiemedewerker

Daniëlle Enthoven vindt het belangrijk om het praten over geldzorgen bespreekbaar te maken. Hierbij zet Daniëlle zich in om ervoor te zorge

Danielle.Enthoven@moedigedialoog.nl
Foto Danielle Enthoven

Romaissa Azahaf

Managementassistent

Romaissa Azahaf vindt het belangrijk om niet alleen stil te staan bij jezelf, maar ook te luisteren naar anderen.

Romaissa.azahaf@moedigedialoog.nl
Foto Romaissa Azahaf

Samenwerkingspartner Rabobank

Henk Veldman

Contactpersoon financieel gezond leven Rabobank
Henk.veldman@rabobank.nl
Foto Henk Veldman