We gebruiken cookies op onze website.

Goed Geregeld Arnhem

1 loket voor inwoners en professionals in Arnhem bij vragen over geld, wetten en regels.

Goed Geregeld Arnhem: dichtbij, deskundig en gratis hulp  
Met de komst van één loket, op vijf locaties én online op www.ggarnhem.nl, kunnen we mensen in een vroegtijdig stadium helpen om weer grip te krijgen op hun financiën en rechten. En kunnen we schulden en daarmee samenhangende problemen voorkomen.

Dichtbij: op vijf locaties en via www.ggarnhem.nl
Er zijn open inloopspreekuren op vijf locaties in Arnhem: Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De Laar en Geitenkamp: zie bijgevoegde flyer. Via de website www.ggarnhem.nl kunnen inwoners het antwoord op hun vraag vinden, de tijden van de inloopspreekuren of contact leggen met de medewerkers via telefoon of mail.

Deskundig: hulp & advies voor inwoners en toolbox voor professionals
De medewerkers van Goed Geregeld Arnhem – sociaal raadslieden en financieel consulenten - zijn er voor advies over het rondkomen met een klein inkomen, het invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen tot ondersteuning bij ingewikkelde belastingzaken. Ze weten de weg te vinden en ondersteunen de mensen die dat zelf niet kunnen. Voor partners in de stad is er op de professionals-pagina van www.ggarnhem.nl een toolbox die jullie ondersteunt bij het signaleren, informeren en doorverwijzen van Arnhemmers met geldzorgen naar de juiste hulp.

Tot slot 
Ons gezamenlijke doel is zorgen dat alle Arnhemmers mee kunnen doen aan de samenleving. Als we tijdig en preventief werken voorkomen we dat bewoners in neergaande spiraal komen. Hierin hebben we allemaal onze eigen rol en versterken we elkaar. 

Samen bieden we maatwerk, zodat niemand er alleen voor staat!