We gebruiken cookies op onze website.

Arlette Julsing

Kwartiermaker Smallingerland - Smallingerland
Smallingerland@moedigedialoog.nl

Arlette’s wortels liggen in het Oost-Groningse. Nuchterheid stroomt door haar aderen. Net zoals haar werk binnen het sociale domein. Al jarenlang merkt Arlette dat financiële stress ten grondslag ligt aan vele vormen van sociale problematiek. Vaak wordt er ingezet op symptoombestreding.

Armoede is vaak onzichtbaar en wanneer ze zichtbaar is, is aanpakken vaak lastig door de verschotting van waaruit we geneigd zijn problemen te benaderen. We behandelen nu eenmaal de problemen die we zien en waarvoor we vanuit onze rol als professional verantwoordelijk voor zijn. En op schuldenproblematiek rust weinig eigenaarschap... Arlette is tot op het bot gemotiveerd om de afdeling Werk en inkomen van de gemeente sámen met het sociale domein naar financiële stress te laten kijken.

Arletta’s ambitie voor Moedige Dialoog Smallingerland? Door de werkgeversaanpak van Moedige Dialoog bouwen we aan een netwerk van werkgevers die er samen voor gaan zorgen dat we armoede uit Smallingerland gaan bannen! De eerste in de richting van deze ambitie is even groot als klein tegelijk... Het begint er allemaal mee dat we armoede bespreekbaar gaan maken. Weg met het taboe!